Je rekening niet betalen? Dit zijn de mogelijke extra kosten!

22 0

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een rekening. Of dat je hem gewoon niet wil betalen, hem vergeten of dat je hem (op dat moment) niet kúnt betalen. Vaak zal er dan een herinnering volgen, waarna veel mensen alsnog de rekening betalen. Lukt dat nog steeds niet, of wil je dat niet, dan komt er vaak nog een aanmaning, met een (kleine) boete. Betaal je dan nog steeds niet, dan kun je een aanzegging van incasso ontvangen. Betaal je dan nog steeds niet, dan kunnen de kosten ineens flink gaan oplopen. Hoe hoog, dat lees je hier!

Incassokosten

De aanmaningskosten worden door de schuldeiser zelf in rekening gebracht en dit gaat vaak om een klein bedrag. Als je je rekening dan alsnog betaalt, blijft het hierbij. Maar als je nog steeds niet kunt of wil betalen, dan gaat de teller lopen. De schuldeiser zal, als hij verder wil met de zaak, een incassobrief moeten (laten) sturen. Vaak schakelt een bedrijf hier al een incassobureau of deurwaarder in. In de brief moeten een aantal dingen staan:

  • wie de schuldeiser is;
  • waar de vordering over gaat (producten of diensten) en voor welk bedrag;
  • hoe hoog de incassokosten zullen zijn indien er niet binnen de wettelijke termijn van 14 dagen betaald wordt;
  • of die kosten inclusief BTW zijn of niet.

Betaal je binnen 14 dagen, dan hoef je de extra kosten niet te betalen. Betaal je niet, dan zal de schuldeiser vaak verder gaan met de zaak. Sowieso worden de incassokosten vanaf dan bij de schuld opgeteld. Deze kosten hebben een wettelijk maximum, een percentage dat in stappen wordt berekend:

  • tot €2500: 15% (minimaal €40);
  • over de volgende €2500: 10%;
  • over de volgende €5000: 5%;
  • het bedrag daarboven tot €200.000: 1%;
  • het restant boven €200.000: 0,5%.

Het maximum aan incassokosten bedraagt €6775.

De deurwaarder

Betaal je nog steeds niet, dan kan je zaak overgedragen worden aan een deurwaarder. De kosten deurwaarder staan wettelijk vast en de deurwaarder is aangesloten bij de beroepsvereniging. Een deurwaarder heeft meer mogelijkheden dan een incassobureau en kan bijvoorbeeld bij je aan de deur komen. Voor elke handeling die hij ambtshalve uitvoert, staat een vast bedrag.

Een gerechtsdeurwaarder kan vervolgens ook naar de rechter stappen om een vordering betaald te krijgen. Het is niet altijd nodig dat je als debiteur hierbij aanwezig bent. Afhankelijk van de uitkomst bij de rechter, kan de deurwaarder verdere stappen ondernemen. Onder de kosten gerechtsdeurwaarder vallen onder andere de kosten voor een dagvaarding (€83,38). Betaal je, ondanks een gerechtelijke uitspraak, nog steeds niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op o.a. je bank- of spaarrekening, inkomen, huis of onroerende zaken als auto of inboedel. De kosten hiervoor liggen tussen de €100 en €150.

Daarnaast betaal je ook griffierechten en deze kunnen fors oplopen (van €73 bij een vordering van minder dan €500, tot €1436 bij een hoofdsom van een ton of meer).

Al deze kosten worden verhaald op de debiteur, waardoor het te betalen bedrag dus flink op kan lopen tot honderden, zo niet duizenden, euro’s. Door eerder te betalen, of een regeling te treffen, kun je deze kosten grotendeels voorkomen. En ben je het niet eens met een rekening, start dan een klachtenprocedure. Om hoge kosten en een gang naar de rechter te voorkomen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven!